Ръководител на научния колектив:
Надежда Томова

Гл. ас д-р Надежда Емилова Томова Завършила е бакалавър по библиотечно-информационен мениджмънт в УниБИТ (2014г.); магистър-културолог  по защита на културното наследство на Република България (2015г.). и доктор по програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“(2018г.).
Взема участие като член на научния екип в редица проекти. Активно участва в множество международни и научните форуми. През 2018г. е член на комисията по оценяването на Националния конкурс „Преслав – история на цял един народ“. С интереси в областта на защитата на културното наследство, библиографията, книжовното наследство.
Към  момента е главен асистент в Катедра „ Култура, историческо наследство и туризъм“, във Факултет по библиотекознание и информационни технологии в УниБИТ.

Научен екип: