Д-р Мими Михайлова Тошева-Мазнева

Д-р Мими Михайлова Тошева Завършила е специалност „Българска филология“ (1990 г.), магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ и специалност „Психология“ (2002 г.), магистърска степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; доктор по програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ (2021 г.) на УниБИТ. Има защитена първа професионалноквалификационна степен като учител по български език и литература.
С интереси в областта на защитата на културното наследство, книжовното наследство, културната идентичност; методология на обучението; иновации в обучението; управление на организацията; управление на обучително-възпитателния процес.

Научен екип: