Ирена Вълчева Илиева

Ирена Илиева е годена в гр. София. Завършва средното си образование в 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Успешно завършила бакалавърска степен по специалността „Архивистика и документалистика“ в УниБИТ. Към момента магистър в специалност „Лидерски практики в държавността, духовността и сигурността“ Работи в Национален Осигурителен Институт – Столично управление социално осигуряваня на длъжност експерт по осигуряването. С интереси в областта на опазването и съхраняването на архивите, защита на книжовното наследство.

Научен екип: