InfoLib_Platform

Платформата е достъпна на адрес: Платформа

Заповядайте да се регистрирате и разгледате създадената от нас Уеб-базирана платформа, чиято основна цел е да събере, структурира и систематизира научно-справочна литература по хуманитаристика в рамките на университетското образование.

В платформата ще откриете изключително богат набор от литература в областта на историята, археологията, културното наследство, архивистиката, военното дело, епиграфиката и много други.