УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

iCERi

ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 8th – 9th of November, 2021.

inted

INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference, 7-8 March, 2022.

skorinovskie-chtenia

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2021: РОЛЬ КНИГИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

kongres

ВТОРИ КОНГРЕС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И АЗИЯ ЗА КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, МЛАДЕЖ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ, АПРИЛ 2021 Г.

УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ И ФОРУМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ХIХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век “, 1 ноември 2021 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

ХХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век “, 1 ноември 2022 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

unyka_logo-bg

Научна конференция на УМЛАУЗ на тема „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието “, 02-04 октомври 2021 г. в гр. Костенец

Научна конференция на тема: „Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция“, 29 октомври 2021 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии ,София.

Научна конференция „Памет и приемственост“ 10 години специалност „Архивистика и документалистика“ в УниБИТ

Студентско-докторантска научна конференция на тема: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” проведена на 25 ноември 2022 г.

ДОКЛАДИ И ПРЕССЪБЩЕНИЯ 

publisher

Научно списание “Издател”

Томова, Н., Илиева, И., Нинова, Н., Димитров, Д. – Проблеми при дигитализацията на книжовното културно наследство. – В: Том XXIII, книга 2, 2021, ISSN: 1310-4624

Виж. ТУК

za-bukvite

Кирило-Методиевски вестник

1. Томова, Н. Уеб-базирана платформа събира, структурира и систематизира научно-справочна литература в помощ на студентите. // За буквите : Кирило-Методиевски вестник, № 70, 2022, с. 3. Виж. ТУК

2. Томова, Н. Интерактивна платформа по хуманитаристика. // За буквите : Кирило-Методиевски вестник, № 71, 2023, с. 10, Виж. ТУК
bta

Българската телеграфна агенция (БТА).

“Форум на УниБИТ обсъди необходимостта от дигитализация на книжовното наследство”.

Виж. ТУК