Томова, Н. Дигитализация и информационни ресурси на културното наследство: Сборник с научни доклади и студентски разработки от Студентско-докторантска научна конференция, проведена на 25 ноември 2022 г.. Състав. Надежда Томова. София : „За буквите – О писменехь, 2022. 345 с. ISBN 978-619-185-581-0