Димитър Илиянов Димитров

Димитър Димитров завършва средното си образование през 2013 г. в Софийска професионална гимназия по туризъм. През 2019 г. придобива бакалавърска степен по „Информационни технологии в съдебната администрация“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София. Той разработва и защитава дипломна работа с отличен успех на тема “Единно администриране на системи чрез System Center Configuration Manager“, с научен ръководител проф. д-р Иванка Павлова. Димитров продължава своето обучение в магистърската програма “Информационни системи и технологии“, отново в УниБИТ.
През 2017 г. става част от екипа на Компютърната лаборатория “Джон Атанасов” към УниБИТ, като сътрудник техническа поддръжка. Неговите основни отговорности са свързани с: поддръжка и развитие на съвременни информационни и комуникационни технологии в УниБИТ; осигуряване на материално техническата база и на програмното осигуряване за обучение по информационни и комуникационни технологии. През 2018г. Димитър заема нова длъжност в компютърната лаборатория, като Координатор информационни технологии.
Димитър участва и в създаването на специализирани уебсайтове. Това са проектите:
– https://milchakov.unibit.bg/, създаден в рамките на проект„Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание (изследвания и материали)“.
– http://dspace.unibit.bg/, създаден в рамките на проект „Инсталиране, администриране и менажиране на сървър, който служи като електронна библиотека за нуждите на УниБИТ”.

Научен екип: