Нели Руменова Нинова

Нели Руменова Нинова е родена в гр. Тетевен. Завършила СОУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, специалност „Математика и информатика с разширено изучаване на английски език“. През 2019 година получава бакалавърска степен в Университет по библиотекознание и информационни технологии, специалност „Архивистика и документалистика“, а през 2020 г. защитава магистратура в специалност: „Защита на културно-историческото наследство в Република България“. С интереси в областта на документознание, архивознание, културно-историческо наследство.

Научен екип: